zdjecie_005 zdjecie_007 zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_04
zdjecie_01 zdjecie_01_p zdjecie_02 zdjecie_02_p

  -  0440924  -  

.

Montaż instalacji OZE

 
Kolejny wielki sukces naszej gminy.

Gmina Niechlów uzyskała dofinansowanie w wysokości  2 414 306,00zł na realizacje projektu Eko Gminy- montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca. Przyznane dofinansowanie stanowi 85% kosztów całkowitych inwestycji.

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oprócz Gminy Niechlów otrzymali także trzej partnerzy: Gmina Głuszyca – lider projektu, Gmina Nowa Ruda, Fundacja IntelEko.pl ze Świdnicy. Dofinansowanie zostanie przeznczone na zakup i montaż instalacji do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych.                  Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zmierzające do ograniczenia niskiej emisji w gminach objętych projektem.

Bardzo cieszy nas fakt, że nasz projekt znalazł się na liście podmiotów objętych dofinansowaniem, to wielki sukces. Projekt przyczyni się do poprawy jakości powietrza w dorzeczu rzek Bystrzycy i Baryczy. Dzięki pozyskanym środkom finansowym  prawie 400 gospodarstw domowych, z czego ponad 60 rodzin w samej gminie Niechlów, będzie mogło zaoszczędzić pieniądze w domowych budżetach na opłatach związanych z ogrzewaniem czy korzystaniem z energii elektrycznej.

Harmonogram realizacji projektu

Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim mieszkańcy zostaną zaproszeni do składania wniosków według określonych kryteriów:

Uprawnieni do składania wniosków:

1. Osoby zamieszkałe/prowadzące działalność gospodarczą na terenie gminy Niechlów,

2. Osoby posiadające prawo do dysponowania nieruchomością (działką wraz z istniejącym budynkiem, dla którego planowany jest montaż instalacji w ramach projektu) położoną na terenie gminy Niechlów.

3. Dopuszczalne formy prawa dysponowania nieruchomością:

3.1. własność – dokumenty zgłoszeniowe podpisuje jedynie właściciel;

3.2. współwłasność – wszyscy współwłaściciele muszą podpisać dokumenty zgłoszeniowe.   Sytuacja ta dotyczy również małżeństw nie posiadających udokumentowanej rozdzielczości majątkowej;

3.3. inne udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością – pod warunkiem, że obejmuje co najmniej okres trwałości projektu  (min. do 31.12.2032 r.) dokumenty zgłoszeniowe podpisują wszystkie osoby wskazane w dokumencie, jako posiadające na jego podstawie prawa do dysponowania nieruchomością,

4. Kryteria punktowe oceny wniosków:

4.1. wnioskodawca złożył deklarację wstępną przed aplikowaniem o środki z RPO WD 2014-2020 - (5 pkt.)

4.2. wnioskodawca nie zalega z opłatami na rzecz Gminy i jednostek podległych - (1pkt.)

4.3. wnioskodawca udokumentował dotychczasowe zużycie energii na poziomie 1,5 x

      zakładanej efektywności instalacji - (2 pkt.)

4.4. w gospodarstwie domowym wnioskodawcy zameldowanych jest min. 4 osoby - (2 pkt.)

Dodatkowo, do wniosku o udzielenie pomocy, każdy mieszkaniec powinien dołączyć:

a) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis ( lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis), jaką otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz wciągu 2 poprzednich lat podatkowych, lub – jeśli nie otrzymał w w/w okresie pomocy de minimis- oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie;

b) formularz informacji przedstawiony przez podmiot ubiegający się o pomoc w de minimis.

Wnioski będą składane w gminie i rozpatrywane przez powołaną przez Wójta Gminy Niechlów komisję.

Gmina dokonuje oceny przedłożonych wniosków o udzielenie grantu / pomocy de minimis. 

Po rozpatrzeniu wniosków w wyznaczonych miejscowościach, organizowane będą spotkania prowadzone przez ekspertów. W razie jakichkolwiek wątpliwości mieszkaniec realizujący zadnie będzie mógł skorzystać z porady eksperta.

Po zakwalifikowaniu się mieszkańca do otrzymania grantu podpisuje on z Gminą umowę.

Paweł
środa, 23 sierpnia 2017
235 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Apolinarego, Miły, Róży
Dożynki 2017
BIP
Montaż instalacji OZE
Nowiny Niechlowskie
Akademia Młodego Geniusza
Formularze podatkowe
Gmina Roderaue
Rodzina 500+
Teraz My
Tratwa
Gospodarka odpadami
Informacje dla niesłyszacych
Baza własnych aktów prawnych
Gminny Portal Mapowy
GCZK Niechlów
Film promocyjny
LGD
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
Agencja Nieruchomosci Rolnych
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Urząd Gminy Niechlów, ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów, woj. dolnośląskie
tel.: 65 543 56 76, fax: 65 543 58 14, email: urzad@niechlow.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x