Gmina Niechlów

o wynikach II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Niechlów

 

            Wójt Gminy Niechlów niniejszym informuje, że II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ogłoszony w dniu 12.02.2020r. oznaczonej jak niżej:

  1. Położenie -  Wronów
  2. Nr działki wg ewidencji gruntów – 22/3
  3. Powierzchnia działki – 0,5784ha,
  4. Księga wieczysta – Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział Ksiąg Wieczystych, KW NR LE1G/00095169/5
  5. Cena wywoławcza – 81 901,00zł

 

Data przetargu – 18.03.2020r.

Miejsce przetargu – UG Niechlów, ul. Głogowska 31,

Liczba wpłaconych wadiów - 0

Liczba osób biorących udział w przetargu  – 0

Liczba osób niedopuszczonych - 0

Zakończył się wynikiem negatywnym.