Gmina Niechlów

Na Sesji Rady Gminy, która odbyła się 18 czerwca Zastępca Wójta Gminy Michał Frąckowiak większością głosów, otrzymał wotum zaufania oraz zostało mu udzielone absolutorium za wykonanie budżetu za 2019 r.

Podczas sesji nie zabrakło podziękowań oraz gratulacji, z tytułu udzielonego absolutorium. Podziękowanie za współpracę w zeszłym roku otrzymał z rąk Michała Frąckowiaka między innymi, Radny Powiatowy Kazimierz Bogucki. Zastępca podziękował również radnym naszej gminy, kierownikom jednostek a także wszystkim pracownikom urzędu.

Rajcowie podczas dzisiejszej sesji obradowali również nad uchwałą dotyczącą raportu o stanie Gminy Niechlów za 2019 r., który przedstawił Zastępca Wójta oraz sprawozdaniem z realizacji rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

img_0756

img_0613

img_0614

img_0649

img_0742

img_0646

img_0694

img_0644

img_0676

img_0614