Gmina Niechlów

26 czerwca w naszych placówkach oświatowych odbyło się zakończenie roku szkolnego 2019/2020. Tegoroczne zakończenie zajęć odbywało się inaczej niż w ubiegłych latach. Uczniowie mogli odebrać swoje świadectwa oraz nagrody z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz w określonych przez dyrektorów pomieszczeniach.  Uroczystości mimo tego, że przebiegały w nieco inny sposób niż przez poprzednie lata nie straciły na swojej ważności.
Na uroczystości w Zespole: Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Niechlowie obecny był Przewodniczący Rady Gminy Niechlów Stanisław Galant, zastępca Wójta Gminy Niechlów Michał Frąckowiak oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Mariola Bieniek.

Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody za wzorowe zachowanie, wysoką średnią ocen lub za wzorową frekwencje. Wśród absolwentów, którzy kończyli już swoją naukę na tym poziomie wyróżnienia otrzymali:

Z:SPiP w Niechlowie

Guz Aleksandra - nagroda za najwyższą średnią, bardzo dobre wyniki w nauce wzorowe zachowanie,

Janik Alicja - nagroda za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie,

Kierbaj Oliwia - nagroda z a bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

Z:SPiP w Sicinach

Przybył Blanka - nagroda książkowa,

Wojnowska Weronika - nagroda za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie,

Serikova Sabina - nagroda za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie,

Rudziński Filip - nagroda za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

 

05-2020-zakonczenie-roku-w-spsiciny

img_1250

34-2020-zakonczenie-roku-w-spsiciny

img_1316