Gmina Niechlów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami mają obowiązek złożyć informację o wyrobach zawierających azbest. Informację należy złożyć do 31 stycznia 2021 r. za rok poprzedni. Ostatnia informacja powinna zawierać informację o całkowitym usunięciu wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości. Osoby, które nie złożą informacji w terminie nie będą mogły skorzystać z bezpłatnego odbioru wyrobów azbestowych.

Formularz informacji można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej: link

unnamed