Gmina Niechlów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie poszukuje rodzin, które chciałby zostać rodzinami wspierającymi. Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Głównym zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.
Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:
• ma stałe źródło utrzymania,
• ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci,
• uzyska zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,
• przebywa na stałe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo umyślne.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 65 5435621. Więcej informacji: link.

nowoczesny-bialo-brazowy-plakat-z-propozycja-pracy

Minister Infrastruktury zaprasza wszystkich zainteresowanych na półroczne konsultacje społeczne projektów aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) dla obszarów dorzeczy. Konsultacje społeczne są najważniejszym etapem projektu, który organizuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Rozpoczęły się  22 grudnia 2020 r. i potrwają aż do 22 czerwca 2021 r. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym to dokumenty strategiczne dotyczące powodzi, których zadaniem jest zebrać informację dotyczące zagrożenia powodzią oraz sposobów radzenia sobie z nią. Najważniejszym celem PZRP i ich aktualizacji, jest oczywiście ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. Dodatkowym elementem PZRP jest katalog działań służący do osiągnięcia celów całego PZRP. Wśród nich są działania techniczne i nietechniczne. Więcej informacji można przeczytać na stronie internetowej: https://stoppowodzi.pl/

Zainteresowane osoby uwagi do projektów aPZRP mogą przekazać:

− za pośrednictwem formularza on-line umieszczonego na stronie: www.stoppowodzi.pl/konsultacje

− poprzez przesłanie informacji na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

− pisemnie w miejscu udostępnienia dokumentów: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa;

− pisemnie przesyłając na adres pocztowy: Ministerstwo Infrastruktury, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa;

− ustnie do protokołu w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie (wejście A, klatka D, III piętro, pokój nr 308).

Projekty aPZRP są dostępne na stronie internetowej projektu: https://stoppowodzi.pl/projekty-apzrp/

0001

Wójt Gminy Niechlów ogłasza nabór na członków komisji konkursowej otwartego konkursu ofert w 2021 roku na realizację zadania publicznego w zakresie "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej". Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 25 stycznia 2021 roku. Wymagane dokumenty można pobrać tutaj: link.

announcement-1019756_960_720

Informujemy, że ogłoszony został konkurs na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Gminy Niechlów w 2021 roku. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 28 stycznia 2021 roku do godziny 15:00. Więcej szczegółów: link

ogloszenie-168096