Gmina Niechlów

glosuj_bezpiecznie

0001

Dziś zastępca wójta Gminy Niechlów Michał Frąckowiak wraz z wójtem Gminy Jemielno Anitą Sierpowską wręczył podziękowania dla prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych, których jednostki brały udział w akcji pożaru domu wielorodzinnego w miejscowości Irządze.

Była to ciężka akcja, w której udział brały zastępy straży pożarnej z powiatu górowskiego oraz lubińskiego.

Z terenu naszej gminy były to: Ochotnicza Straż Pożarna we Wronińcu, Ochotnicza Straż Pożarna we Wronowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Bełczu Wielkim oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Sicinach.

Wójt Gminy Jemielno podkreśliła jak dużą pomocą okazało się w tamtym czasie wsparcie naszych jednostek.

img_1379

W Gminnym Ośrodku Kultury w Niechlowie odbyło się spotkanie robocze w ramach projektu "Bliska przestrzeń".

Projekt ma na celu wzmocnienie procesów konsultacji społecznych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 50 tyś. mieszkańców w zakresie

planowania przestrzennego poprzez przekazanie grantów na prowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych takich dokumentów jak studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z Prezesem Lokalnej Grupy Działania "Ujście Baryczy" Jolantą Wrotkowską.

Spotkanie dotyczyło zapoznania się z zakresem rzeczowego wsparcia gminy w ramach RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność, realizowanego przez lokalne grupy działania (LGD).

Wielofunduszowy RLKS pozwala się rozwijać wsiom i małym miasteczkom, znacznie poszerzając możliwości jakie można zagwarantować mniej rozwiniętym miejscowościom na tych obszarach.

img_1357

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że w siedzibie UG Niechlów, ul. Głogowska 31, Niechlów,

zostają wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych
w obrębach: Siciny, Wągroda

Termin wywieszenia: od 3.07.2020r. – do 24.07.2020r.

 

Niechlów,3.07.2020r.

 

000111

Rozpoczęły się prace związane z przebudową ul. Krótkiej w Niechlowie.

Pierwszym etapem realizacji zadania jest montaż studni chłonnych, które pozwolą na odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni. Wykonawcą zadania jest firma DROGOMEL.

106921609_577311026261291_3178195252249797706_n

106454416_709089519662447_8177818902376514173_o

Na dzień 1 lipca 2020 r. stan alarmowy przekroczony został o 15 cm. W następnych dniach poziom wody powinien się obniżać.

Na bieżąco monitorujemy poziom wody na terenie naszej gminy i pozostajemy w pełnej gotowości do działania.

106342334_2354421698187052_4578102109326640430_n