Gmina Niechlów

Maria Barda studentka architektury Politechniki Wrocławskiej zdobyła drugą nagrodę w międzynarodowym, organizowanym przez hiszpańskie studio architektoniczne ON-A konkursie „You’ re ON”. Jej projekt drewnianego centrum warsztatowego w zabytkowej części Sztokholmu i tym samym pracę inżynierską pt. „Drewno działa(ń)- Centrum Warsztatowe, Sztokholm” jury wybrało z pośród blisko czterystu zgłoszeń. You’re ON to konkurs, którego głównym celem jest przede zachęcanie do innowacji wśród studentów architektury i designu. Jury w sześcioosobowym składzie oceniało projekty nadesłane z całego świata. Maria w swoim projekcie postawiła na drewno, które jak sama uważa jest jednym z najbardziej powszechnych materiałów, ale przede wszystkim jest to istotny surowiec w krajach skandynawskich, gdzie tradycyjne budownictwo drewniane to istotny element tożsamości narodowej.

fot. Maria Barda

136362584_844577136113684_7495485661426333396_o

Ubiegły rok to okres ciężkiej pracy przy realizacji wielu zadań, które zostały wykonane w naszej gminie. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym oraz wkładowi własnemu udało się zrealizować zadania na ponad 2 miliony złotych.

- Chciałbym podziękować osobom bez których nie udałoby się tego wszystkiego zrobić. Pracownikom urzędu, radnym, sołtysom, ale przede wszystkim Wam drodzy mieszkańcy. To Wasz głos jest jednym z najważniejszych przy planowaniu budżetu. Sukcesywnie staram się o to, aby zgłaszane przez Was problemy były rozwiązywane, a inwestycje na które czekacie - realizowane. Wiem ile jeszcze jest przed nami, dlatego w na ten rok życzę dużo zdrowia, niegasnącego zapału oraz owocnej współpracy, która będzie fundamentem do rozwijania naszej małej gminy. Niech nadchodzący rok przyniesie wszystko to co dobre! - powiedział Michał Frąckowiak.

Film, który jest podsumowaniem minionego roku można obejrzeć klikając w link
Realizacja: Studio Siwek.

beztytulu

ARiMR rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Pomoc jest finansowana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a wnioski można składać do 26 lutego 2021 r.

Wsparcie adresowane jest do gospodarzy prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. O pomoc nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 100 tys. zł. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Więcej informacji na stronie: link

b06ea67768948530d9fa5c700857dbee

Informujemy, że Gmina Niechlów ogłosiła przetarg na budowę świetlicy wiejskiej we Wronińcu. Szczegółowe informacje można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej: link

przetarg

 

Od 31 grudnia 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna nabór wniosków od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Także od tego dnia Agencja oferuje pomoc spółkom wodnym lub związkom spółek wodnych, które zamierzają zainwestować w sprzęt służący do utrzymania w dobrym stanie urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych do ochrony gospodarstw rolnych przed powodzią. Wnioski będzie można składać do 28 lutego 2021 r. Wsparcie „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” to propozycja pomocy finansowana z budżetu PROW 2014-2020. W ramach tego działania o pomoc mogą wystąpić rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk świń lub zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń”, i chcą wykonać inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, a wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów kwaliifikowalnych poniesionych na realizację takiej inwestycji.
Pomoc można otrzymać na:

  • utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej,
  • wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji,
  • wykonanie inwestycji dzięki której trzoda chlewna będzie utrzymywana w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach z osobnym wejściem, nie łączących się z pomieszczeniami w których znajdują się inne zwierzęta

Więcej informacji: link

img_3208