Gmina Niechlów

0002

0001-2

opuscic-biuro-wczesnie-dzien-media-spolecznosciowe-grafika

Wśród pięciu uchwał nad którymi w piątek obradowali nasi radni była ta najważniejsza. Za przyjęciem uchwały budżetowej było 13 radnych, 1 był przeciw. Dzięki rządowemu wsparciu w nadchodzącym roku zaplanowane zostały inwestycje na kwotę 9 188 239,19 zł. Warto dodać, że zarówno uchwała budżetowa jak i ta o Wieloletniej Prognozie Finansowej zyskały pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Na 2021 r. zaplanowano między innymi modernizację świetlicy wiejskiej we Wronińcu, przebudowa drogi gminnej w Żabinie oraz przebudowa drogi gminnej w Bogucinie.

img_3613

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

Aby móc ubiegać się o pomoc:

  • łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł. Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

 

baner-komputer_dla_rodziny-1