Gmina Niechlów

Wczoraj naszą gminę odwiedził poseł na Sejm RP Paweł Hreniak. Były Wojewoda Dolnośląski odwiedził miejsca, które zostały zrealizowane dzięki rządowym dofinansowaniom. Pierwszym punktem spotkania były odwiedziny w Klubie "Senior +" w Żuchlowie. Seniorzy i seniorki przywitały gościa uśmiechem, śpiewem oraz domowymi wypiekami . Uczestnicy nie kryli zadowolenia z przeprowadzonej inwestycji i z entuzjazmem opowiadali o zajęciach, w których uczestniczą na co dzień w klubie. Wartość zadania to 257 738,11 zł, z czego 150 tys. zł pochodzi z rządowego wieloletniego programu "Senior+".

Zastępca Wójta Gminy Niechlów Michał Frąckowiak, wziął udział w spotkaniu ponad 150 dolnośląskich samorządowców z Prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim.

Premier rządu potwierdził kontynuację programów rządowych, z których skorzystali mieszkańcy gminy. Program SENIOR + z którego wyremontowana została świetlica w Żuchlowie, czy Fundusz Dróg Samorządowych

z którego właśnie korzystamy i rozpoczynamy remont ul. Krótkiej w Niechlowie, będą kontynuowane.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację o sytuacji hydrologiczno–nawigacyjnej na szlaku żeglugowym rzeki Odry od ujścia rzeki Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia rzeki Warty (km 617,60), wg. stanu na dzień 22.06.2020 r.

  1. STANY WODY
  2. Rzeka Odra- Główny Szlak Żeglowny

Na Sesji Rady Gminy, która odbyła się 18 czerwca Zastępca Wójta Gminy Michał Frąckowiak większością głosów, otrzymał wotum zaufania oraz zostało mu udzielone absolutorium za wykonanie budżetu za 2019 r.

Podczas sesji nie zabrakło podziękowań oraz gratulacji, z tytułu udzielonego absolutorium. Podziękowanie za współpracę w zeszłym roku otrzymał z rąk Michała Frąckowiaka między innymi, Radny Powiatowy Kazimierz Bogucki. Zastępca podziękował również radnym naszej gminy, kierownikom jednostek a także wszystkim pracownikom urzędu.

Szanowni Państwo,
 
poniżej przekazuję informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 18.06.2020 r.:
 
- ilość osób objętych kwarantanną – 7
- ilość osób objętych nadzorem epidemiologicznym – 0
- ilość osób z potwierdzonym wynikiem na obecność koronawirusa – 31  w tym:
  • Gmina Góra - 21
  • Gmina Wąsosz - 2
  • Gmina Niechlów - 0
  • Gmina Jemielno – 8.
Osób hospitalizowanych – 10 w tym:
  • Gmina Góra - 9
  • Gmina Wąsosz - 0
  • Gmina Niechlów - 0
  • Gmina Jemielno – 1.
Ozdrowienicy - 31.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie, które organizuje Wójt Gminy Jemielno Anita Sierpowska z Zastępcą Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu Maurycym Rakowskim.

Spotkanie, w którym udział weźmie Zastępca Wójta Gminy Niechlów Michał Frąckowiak będzie dotyczyło działek międzywala rzeki Odry. jemielno

Decyzją Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II, szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych Gminy Niechlów odbędzie się 18 czerwca 2020 r., o godzinie 16:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury.

Szkolenie będzie się odbywać dla wszystkich członków komisji, w związku z tym prosimy o stosowanie maseczek ochronnych oraz zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Po raz drugi, Gmina Niechlów otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego, który umożliwia przeprowadzenie zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

W ramach projektu, organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa otrzymaliśmy ponad 50 tys. dofinansowania.

elektro

OGŁOSZENIE

 

 

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że w siedzibie UG Niechlów, ul. Głogowska 31, Niechlów,

zostaje wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie: Żuchlów

Termin wywieszenia: od 18.06.2020r. – do 9.07.2020r.

 

Niechlów,16.06.2020r.

 

owieszczenie-12_06_2020r_-obwody-glosowania