Gmina Niechlów

owieszczenie-12_06_2020r_-obwody-glosowania

Wójta Gminy Niechlów - Gminny Komisarz Spisowy, ogłasza nabór kandydatów na rachmistrza terenowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Spis zostanie przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Termin składania ofert: 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.

00018

Rozpoczęły się prace, które związane są z remontem świetlicy wiejskiej w Łękanowie. Najważniejszym celem tego zadania jest poprawienie warunków korzystania z obiektu, przez mieszkańców sołectwa. Niedługo ruszą prace na świetlicy w Świerczowie. Wniosek został wybrany do dofinansowania uchwałą LGD "Ujście Baryczy Gmin Góra-Niechlów-Wąsosz. Projekt realizowany jest w ramach podziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

 

00017

103515256_695479684356764_7705938732457011528_n

Wniosek Gminy Niechlów o dofinansowanie w formie dotacji, złożonego w ramach programu priorytetowego „2.8. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie został rozpatrzony pozytywnie.
Planowany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 20.779,17 zł, z czego kwota dotacji to 13 148,00 zł, a wkład własny Gminy Niechlów - 7 631,17 zł.

3 czerwca wraz z Inspektorem Terenowym Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego, dokonaliśmy odbioru zadania "Przebudowa drogi gminnej, oznaczonej numerem działki 66 w miejscowości Naratów."

Jest to zadanie finansowane ze środków zewnętrznych, którego wartość to blisko 400 tys. zł. Istniejący odcinek połączy się docelowo z drogą poscaleniową, której wykonaniem zajmie się powiat górowski.

Gmina Niechlów otrzymała dofinansowane w wysokości 20 000,00 zł,  na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, będących własnością gminy.
Dofinansowanie zostało przydzielone z budżetu województwa.

sesja-1sesja-2

Szanowni Państwo,
 
poniżej przekazuję informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 10.06.2020 r.:
 
- ilość osób objętych kwarantanną – 0
- ilość osób objętych nadzorem epidemiologicznym – 6
- ilość osób z potwierdzonym wynikiem na obecność koronawirusa – 31  w tym:
  • Gmina Góra - 21
  • Gmina Wąsosz - 2
  • Gmina Niechlów - 0
  • Gmina Jemielno – 8.
Osób hospitalizowanych – 10 w tym:
  • Gmina Góra - 9
  • Gmina Wąsosz - 0
  • Gmina Niechlów - 0
  • Gmina Jemielno – 1.
Ozdrowienicy - 31.

                                            

Rusza akcja finansowania sterylizacji kastracji psów i kotów, których właściciele zamieszkują Gminę Niechlów.

Koszty sterylizacji, kastracji oraz trwałego oznakowania za pomocą elektronicznego identyfikatora (czipa) zostaną w 100% pokryte przez gminę.
Miejsce zamieszkania właściciela ustala się na podstawie oświadczenia i weryfikuje na podstawie ewidencji prowadzonej przez urząd. Akcja będzie prowadzona do 30 listopada 2020 r. lub do wyczerpania środków finansowych.

5 czerwca Zastępca Wójta Michał Frąckowiak spotkał się z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Panią Barbarą Nowak-Obelindą.

Rozmowy dotyczyły możliwości wspólnych działań w celu uratowania zabytkowego pałacu w Bełczu Wielkim.  Jest to ważny temat dla mieszkańców nie tylko sołectwa Bełcz Wielki, ale i dla całej gminy.

Mamy nadzieję, że wspólne działania pozwolą na pozytywne zakończenie sprawy.