Gmina Niechlów

143492407_258667415642096_5115919106444138984_n
 
Zakończyły się prace związane z "Przebudową pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Świerczowie rozwijaniem aktywności społecznej mieszkańców wsi" oraz "Przebudową pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Łękanowie rozwijaniem aktywności społecznej mieszkańców wsi". Zadania zostały dofinansowane dzięki Lokalnej Grupie Działania "Ujście Baryczy" Gmin Góra - Niechlów - Wąsosz. Projekt realizowany jest w ramach podziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Firmą wykonującą zadanie był "PROK-BUD" Zakład Ogólnobudowlany Łukasz Prokocki.
 
Cel operacji: wsparcie aktywności społecznej we wsi Łękanów, poprzez przebudowę pomieszczeń świetlicy wiejskiej. Realizacja zadania umożliwi stworzenie centrum aktywności społecznej, co podniesie atrakcyjność wsi oraz poprawi jakość życia, zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne na obszarze wsi oraz wpłynie na odbudowę więzi międzyludzkich. W wyniku realizacji operacji została wyremontowana jedna świetlica wiejska w Łękanowie. Realizacja przedsięwzięcia jest wsparciem dla aktywności społecznej jaka występuje we wsi Łękanów. Zaspokaja potrzeby mieszkańców w zakresie możliwości wykorzystania świetlicy wiejskiej dla celów społecznych i kulturalnych. We wsi Łękanów działa stowarzyszenie, które będzie mogło inicjować różne wydarzenia społeczne i integracyjne. Mieszkańcy nie mają innej alternatywy spędzania wolnego czasu. Bardzo prężnie działająca grupa inicjatywna podejmująca działania społeczne ma miejsce w którym może rozwijać swoje pasje i zadania. Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Łękanowie w znacznym stopniu przyczynił się do wzrostu poziomu aktywności społeczności wiejskiej. Całość inwestycji 189 8763,40 dotacja z PROW na lata 2014-2020 90 990,00.
 
Cel operacji: utworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców wsi. Jest to miejsce gdzie mieszkańcy będą zaspokajać swoje potrzeby w zakresie integracji, alternatywnego pędzania wolnego czasu oraz tworzenia nowych inicjatyw. W wyniku realizacji operacji została wyremontowana jedna świetlica wiejska w Świerczowie.
Koszt: Całość - 120 568,45 zł, dofinansowanie - 63 630,00
 
 

pp

img_2030

img_2014

img_2032

img_1422

lekanow1

 

Remont świetlicy w Łękanowie

Prace na świetlicach w Świerczowie oraz Łękanowie w toku! 9 lipiec 2020

Prace na świetlicach w Świerczowie oraz Łękanowie w toku (facebook) z dnia 15 lipca 2020

Zakończyły się prace związane z "Przebudową pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Świerczowie 9 września 2020

 

Budowa świetlicy wiejskiej we Wronińcu

Będzie nowa świetlica!

Rozpoczął się drugi etap budowy

Informacja 1

Informacja 2

Informacja 3

Informacja 4