Gmina Niechlów
Nasza gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie1 200 335.80 złna wykonanie odcinka drogi nr 366 Naratów - Bogucin.
Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 
screenshot-2023-11-15-at-07-25-52-1-film-facebook

 

Zadanie pod nazwą: "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Siciny" zostało zakończone.
Wykonawcą była firma SIMBA GROUP, a kwota umowna wynosiła 64 592,39 zł.
Dostarczone i zamontowane zostały następujące elementy placów zabaw: zestaw systemowy, huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka wagowa, sprężynowiec Motor, linarium, tablica dwustronna, regulamin.
Zadanie dofinansowane było z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania UJŚCIE BARYCZY w kwocie 41 100,00 zł.
 
387843911_669869695121188_4582556307488049601_n
Oficjalnie możemy pochwalić się informacją, że w ramach 8 edycji Polskiego Ładu - Programu Inwestycji Strategicznych otrzymaliśmy 7 125 000,00 złotych.
na zadanie pod nazwą: "Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Niechlów".
 
Dzięki realizacji planowanego zadania zwiększona zostanie aktywizacja gospodarcza Gminy Niechlów, wdrożone zostaną rozwiązania z gospodarki obiegu zamkniętego, wprowadzone zostaną najwyższe standardy technologiczne w infrastrukturze wodno - kanalizacyjnej, a co za tym idzie poprawę jakości wód zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych oraz ograniczających emisję CO2.
 
zrzut-ekranu-2023-11-15-072102

 

Otrzymaliśmy dofinansowanie z programu Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 235 200,00 zł.
Kwota ta przekazana zostanie na zadanie pod nazwą: "Ratunkowy remont więźby dachowej i dachu kościoła Wniebowzięcia N.M.P. p.w. w Wągrodzie".
Planowane prace pozwolą na zabezpieczenie kościoła przed dalszą degradacją oraz zapobiegną ewentualnym zdarzeniom losowym spowodowanym osuwającymi się dachówkami, jak również przywrócą mu pierwotny wygląd.

391613526_669881221786702_3806780950951955013_n

Otrzymaliśmy dofinansowanie z programu Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 294 000,00 zł.
Kwota ta przekazana zostanie na zadanie pod nazwą: "Konserwacja ołtarza głównego Kościoła p.w. św. Marcina B. W. w Sicinach".
Obecnie wnętrze kościoła, w szczególności elementy architektoniczne, detale, zdobienia, malatury w części prezbiterialnej wymagają pilnego przeprowadzenia specjalistycznych prac konserwatorsko - restauratorskich pozwalających na przywrócenie im dawnego blasku i zapobieżenie ich dalszej degradacji.

391613234_669884541786370_8111421106402438053_n