Gmina Niechlów

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : p in Entity, line: 14 in /home/platne/serwer100871/public_html/niechlow.pl/plugins/content/fixreadmore/fixreadmore.php on line 30
Uczniowie klas II i III Zespół Szkoła Podstawowa w Sicinach powtarzali materiał z języka angielskiego w dość nietypowy sposób – poprzez zawody grupowe. Uczniowie podzieleni na dwie drużyny, rywalizowały ze sobą starając się zebrać jak najwięcej punktów w każdej konkurencji. Różnorodność przygotowanych zadań zachęcała dzieci do kreatywnego myślenia i wspólnego działania. Zadania polegały między innymi na przepisywaniu tekstów w języku angielskim, układaniu wyrazów z rozsypanych liter ukrytych w balonach czy też układaniu godziny podanej w języku angielskim na hula hop.
 
156995366_429929954754129_1375686781472275481_n
 
156854225_277391217313467_1241822442895021541_n

Od 29 marca do 12 maja ARiMR będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Pomoc finansowana jest
z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. O takie wsparcie mogą ubiegać się grupy operacyjne na rzecz innowacji (EPI). W skład grupy musi wchodzić co najmniej 5 rolników i każdy z nich musi spełniać wymagania określone w przepisach o prowadzeniu działalności:

- w ramach dostaw bezpośrednich, lub

- przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, lub

- w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub

- w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, lub

- w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie co najmniej jednego
z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Grupa EPI może posiadać zdolność prawną, a w przypadku gdy jej nie ma, działa na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy spółki cywilnej albo innej umowy. Podmioty wchodzące w skład grupy deklarują wspólną realizację operacji, ubieganie się o przyznanie pomocy i mogą być reprezentowane w tym zakresie przez jednego przedstawiciela. Grupa taka musi mieć nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co do zasady, grupy składają się z niewielkiej liczby podmiotów gospodarczych współpracujących ze sobą na rynkach lokalnych. Podmioty te działając na danym terenie będą tworzyć więzi społeczne między producentami, przetwórcami i konsumentami. To prowadzi do skrócenia łańcucha dostaw, co z kolei przekłada się na poprawę jakości produktów - towar szybciej trafia do konsumenta więc jest świeższy, a także na niższą cenę, którą musi zapłacić konsument - pomiędzy producentem a nabywcą może być tylko jeden pośrednik.

Wsparcie będzie można otrzymać na utworzenie krótkiego łańcucha dostaw, np. poprzez metody organizacji produkcji, transportu lub marketingu produktów rolno-spożywczych. Może być ono przyznane m.in. na:

- budowę, przebudowę lub remont obiektów lub infrastruktury,

- zakup lub instalację nowych maszyn lub urządzeń – w tym środków transportu,

- zakup lub instalację wyposażenia,

- odpłatne korzystanie z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i nieruchomości w związku z realizacją operacji,

- zakup środków produkcji

- koszty ogólne i bieżące.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pod-koniec-marca-rusza-i-nabor-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-na-tworzenie-krotkich-lancuchow-do.html

 

 030177_620

Zagorzała fanka sportu i polityki - pani Krystyna obchodziła swoje 90-te urodziny. Z tej okazji p.o. wójta gminy Niechlów, kierownik GOPS Danuta Nuckowska - Ciulak i przedstawiciel Rady Seniorów Józef Lewczak pojawili się u jubilatki z życzeniami. Nie zabrakło łez wzruszenia i radości pani Krystyny. Życzymy jeszcze raz dużo zdrowia, uśmiechu i pomyślności na kolejne lata.

156158024_875361159701948_8650295018729565799_o

156486527_875361526368578_1694754976689520216_o

plakat_zielony-1