Gmina Niechlów

sug_niechlo23101909550_page-0001

„Silne WOW w NGO we Wronińcu”

 Stowarzyszenie „Odnowy Wsi Wroniniec” w ramach realizowanego projektu  w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu  Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018 – 2030 „Wsparcie organizacji wolontariatu w NGO – WOW w NGO!”ogłasza konkurs na „Mini granty dla wolontariuszy” Zainteresowani wolontariusze z naszego powiatu mogą ubiegać się o sfinansowanie ich inicjatywy wolontariackiej do kwoty 600 złotych. Mini granty są nową formą bezpośredniego wsparcia aktywnych wolontariuszy Programu Korpus Solidarności.

Jeżeli jesteś zainteresowany zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się w dniu 23.10.2023 o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej we Wronińcu.

kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  , tel. 604 881 760, 697 472 494.

Serdecznie zapraszamy !

Koordynatorzy Wolontariatu Stowarzyszenia „Odnowa Wsi Wroniniec”

Załączniki:

Regulamin Minigrantów
Zał. 1 - Wniosek konkursowy
Zał. 2 - Umowa wolontariacka
Zał. 3 - Deklaracja Lidera Projektu
Zał. 4 - Kryteria oceny Projektu
Zał. 5 - Oświadczenie członka Kapituły o bezstronności
Zał. 6 - Protokół oceny formalnej Kapituły Konkursowej
Zał. 7 - Protokół oceny merytorycznej Kapituły Konkursowej
Zał. 8 - Sprawozdanie z projektu wolontariackiego

„Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030 w wysokości  344 880 zł  w ramach realizacji zadania   Silne WOW w NGO we Wronińcu określonego  umową nr  51/KS/WOW/2023”.

"Pies pod paragrafem" to projekt realizowany przez Wrocławski Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce z siedzibą w Warszawie. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości w zakresie sprawowania prawidłowej opieki nad zwierzętami - zarówno domowymi, jak i gospodarskimi - we wszystkich gminach na terenie Województwa Dolnośląskiego, w szczególności na terenach wiejskich oraz możliwych konsekwencji prawnych w przypadku dopuszczenia się przez opiekunów zwierząt naruszeń w tym zakresie. 

Projekt będzie realizowany we współpracy z władzami dolnośląskich gmin oraz podległymi im sołectwami.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami we Wrocławiu informuje o planowanych kontrolach
w gminie na podstawie Ustawy o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997 roku. Kontrole
o charakterze prewencyjnym i wybiórczym mają na celu sprawdzenie warunków bytowych zwierząt. W razie uchybień właściciele zostaną pouczeni o obowiązkach względem zwierząt wynikających z przepisów prawa. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia zwierzęcia, organizacja może podjąć decyzję o jego odebraniu.

Poniżej przedkładamy wytyczne dotyczące warunków bytowych podczas utrzymywania zwierząt zgodnych z literą powyższych przepisów Ustaw.

W dniach 23.10.2023 do 27.10.2023 w ramach DNI PRACODAWCÓW 2023 specjaliści
Powiatowego Urzędu Pracy w Górze będą dostępni dla pracodawców i przedsiębiorców codziennie do godziny 17.00 celem ułatwienia bezpośredniego kontaktu z Urzędem wszystkim zainteresowanym.

Pracodawcy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą jednoosobowo będą mogli uzyskać informacje o:

  • sytuacji na rynku pracy,
  • działaniach podejmowanych przez Urząd Pracy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
  • działaniach wspierających tworzenie nowych miejsc pracy,
  • możliwości pozyskania dofinansowania do kosztów podwyższania lub zmiany kwalifikacji zawodowych pracodawców i pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
  • możliwości uzyskania pomocy w rozwoju zawodowym przez pracowników, osoby wykonujące inną pracę zarobkową oraz prowadzące działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej.

Inicjatywa DNI PRACODAWCÓW 2023 odbywa się w ramach Europejskiego Roku Umiejętności 2023 i Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych.

 

Zapraszamy do współpracy!

werfgb