Gmina Niechlów

Szanowni Pracodawcy,

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców od 22.01.2024 r. do 31.01.2024 r. w ramach priorytetów ustalonych przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na rok 2024 rok.

Limit przyznanych środków KFS na realizację kształcenia ustawicznego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Górze w 2024 roku wynosi 210 000,00 zł.

Wysokość wsparcia udzielonego ze środków KFS wynosi:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego (pozostałe 20% kosztów kształcenia ustawicznego ponosi pracodawca) lub
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego dla pracodawcy będącego mikroprzedsiębiorcą

- nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy z pracodawcą w danym roku na jednego uczestnika.

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego finansowane są działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, na które składają się:

  1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku
                z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;
  2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
  3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
  4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia ustawicznego lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
  5. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Ważne informacje oraz wyjaśnienia dot. priorytetów znajdą Państwo w Zasadach udzielania wsparcia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2024 roku (zakładka dokumenty do pobrania).

Informujemy, że osoby i rodziny dotknięte problemem alkoholowym, zamieszkujące na terenie Gminy Niechlów, mogą skorzystać ze wsparcia specjalisty.  

Wystarczy zadzwonić pod nr telefonu 780 017 821 i umówić się na indywidualne spotkanie ze specjalistą.

Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie, po uprzednim ustaleniu terminu i godziny spotkania.

 

a4-plakat-1-scaled1

LINK DO STRONY I MATERIAŁÓW KAMPANII EDUKACYJNEJ

Szkodliwy wpływ na zdrowie, zatruwanie planety, ryzyko wysokich mandatów, a nawet aresztu – to jeszcze nie wszystkie argumenty, które powinny nas zniechęcać do spalania plastikowych śmieci w domowych paleniskach. Odpady te, zamiast trafić do pieca, w przeważającej mierze mogłyby zostać poddane przetworzeniu, np. recyklingowi, i być ponownie wykorzystane w nowych produktach. Oto garść konkretnych faktów i liczb, które wyjaśnią, dlaczego tworzywa sztuczne to zbyt cenny materiał, żeby go marnować, i dlaczego segregacja odpadów naprawdę ma znaczenie.

„Plastik” – czyli co?

Informujemy, że w lutym zostały wyznaczone dodatkowe odbiory odpadów zmieszanych czyli odbiór będzie regularnie co dwa tygodnie:

Na trasie : Bogucin, Łękanów, Naratów, Siciny, Tarpno, Wioska i Wronów,

więc odbiory w lutym  na tej trasie odbędą się 9 i 23 luty

Na trasie : Bartodzieje, Bełcz Wielki, Głobice, Karów, Lipowiec, Masełkowice, Miechów, Świerczów, Szaszorowice, Wągroda, Żabin,

więc odbiory w lutym  na tej trasie odbędą się 2 i 16 luty

 

Na trasie: Klimontów, Niechlów, Żuchlów , Wroniniec,

więc odbiory w lutym  na tej trasie odbędą się 5 i 19 luty

dodatkowe-odbiory-odpadow-zmieszanych

W dniu dzisiejszym 29.01.2024 r. z powodu awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Miechów nastąpi przerwa w dostawie wody.

Prowadzone są prace naprawcze.

Za utrudnienia przepraszamy.

woda_przerwa