Gmina Niechlów

zwrot-podatku-akcyzowego-za-paliwo-rolnicze

Każdy producent rolny, który chciałby odzyskać część środków finansowych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT i złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w terminie:

  • od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Niechlów wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r:
  • od 1 sierpnia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Niechlów wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Faktury VAT (lub ich kopie) dokumentujące zakup oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.
  2. W przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła, owiec kóz i koni do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o średniej rocznej liczbie świń  oraz liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła, owiec, kóz i koni będących w posiadaniu producenta w roku poprzedzającym rok, w którym będzie składany wniosek. Dokument należy złożyć w formie oryginału lub w formie papierowej dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przesłanego na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy (producenta rolnego).

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 r. wyniesie 1,46 zł na litr oleju napędowego.

Oznacza to, że w 2024 r. producent rolny może uzyskać:

  • 160,60 zł (110x1,46 zł) z 1 ha użytków rolnych;
  • 5,84 zł (4x1,46zł) z 1średniej rocznej liczby świń;
  • 58,40 zł (40x1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP przeliczeniowych bydła, kóz, owiec i koni.

Dotacje będą wypłacane w terminach:

  • 1-30 kwietnia 2024 – w przypadku złożenia wniosku w 1 terminie;
  • 1-31 października 2024– w przypadku złożenia wniosku w 2 terminie.

Więcej informacji uzyskać można w pokoju nr. 17 w Urzędzie Gminy w Niechlowie lub pod numerem tel. 65 544 32 49.

PROCEDURA
WZÓR WNIOSKU

FORMULARZ INFORMACYJNY