Gmina Niechlów

W dniu dzisiejszym 02.06.2023 r. z powodu awarii na Stacji Uzdatniania Wody nastąpi przerwa w dostawie wody do godziny 13.00.       

w miejscowościach: Wroniniec, Naratów, Łękanów, Siciny, Wioska ,Wronów, Bogucin i Tarpno.

Prowadzone są prace naprawcze.

woda_przerwa

Realizując obowiązek wynikający z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przygotowany został Raport o stanie Gminy Niechlów za 2022 rok. Raport zawiera podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy oraz informacje określone w Uchwale nr XIX/133/2019 Rady Gminy Niechlów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy. Zgodnie z art. 28aa ww. ustawy Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy
w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium wójtowi.

W debacie nad raportem zabierać głos mogą również mieszkańcy. W tym celu należy złożyć do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być rozpatrywany raport o stanie gminy.

RAPORT O STANIE GMINY NIECHLÓW ZA 2022 ROK 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W DEBACIE 

raport_o_stanie_gminy_za_2022_rok-1_page-0001

informacja-ewidencja-ludnosci

W związku z przeniesieniem uroczystości 50-lecia Gminy Niechlów, przedłużamy termin składania prac w konkursie plastycznym na pracę przestrzenną pn. "Zabytki Gminy Niechlów".
 
Termin składania prac trwa do 30 czerwca 2023 r.
 
 
kopia-27-maja-2023

zarzadzenie-76_2023-06_06_2023_page-0001

 

zarzadzenie-76_2023-06_06_2023_page-0002