Gmina Niechlów

Pałac

Klasycystyczny pałac w Żuchlowie pochodzi z 1791 roku i został zbudowany dla majora von Prittwitza. W I połowie XIX wieku w wyniku przebudowy przez rodzinę von Frankenberg, uzyskał obecny wygląd. Obecnie jest to budowla parterowa w części środkowej z piętrowymi ryzalitami bocznymi. Rezydencja, dwutraktowa wewnątrz, zbudowana na planie prostokąta, nakryta jest dachami dwuspadowymi. Skromne elewacje ozdabiają jedynie trójkątne szczyty ryzalitów i proste nadproża okienne. Od 1894 roku właścicielką majątku była Henrietta von Frankenberg und Ludwigsdorf. Po wojnie właścicielem pałacu był miejscowy PGR