Gmina Niechlów
P. o. Wójta Gminy Niechlów Michał Frąckowiak wraz z Sekretarz Danutą Nuckowską - Ciulak przekazał 6 laptopów dla członków klubu "Senior +" w Żuchlowie.
 
Projekt ma na celu naukę podstawowych zasad korzystania z komputera oraz z Internetu. Osoby uczęszczające do Klubu Seniora będą mogły nauczyć się między innymi: jak wysłać maila, jak załączyć zdjęcie do maila, w jaki sposób zgrać zdjęcia z aparatu/telefonu na komputer, jak wyszukiwać w Internecie informacji na interesujący ich temat, jak korzystać z portali społecznościowych, jak chronić dane w internecie, czy jak zabezpieczyć komputer przez zagrożeniami z sieci.
 
Gmina Niechlów otrzymała dotację w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministra Cyfryzacji na podstawie art. 12 c ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.) na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów.
 
Tytuł projektu: „Rozwijanie kompetencji cyfrowych w Klubie Seniora w Gminie Niechlów”.
 
W ramach dotacji w kwocie 19 800 zł zakupiono 6 laptopów do Klubu Seniora w Żuchlowie.
 
322599590_1552887191816754_1930642553825413698_n
img_8779
 
img_8799
 
img_8809
 
 
 
img_8772
 
znaki-6_1
 
img_8770