Gmina Niechlów

Przewodniczący Rady Stanisław Galant
Niechlów

Z-ca Przewodniczącego Andrzej Rybak
Żuchlów

Członek Rady Gminy Henryka Dul
Łękanów

Członek Rady Gminy Bożena Czak
Niechlów

Członek Rady Gminy Joanna Haręzga
Wroniniec

Członek Rady Gminy Szymon Jóźwiak
Naratów

Członek Rady Gminy Marian Michalski
Bełcz Wielki

Członek Rady Gminy Eryk Mielcarek
Karów

Członek Rady Gminy Szymon Fila
Głobice

Członek Rady Gminy Tomasz Kłodziński
Siciny

Członek Rady Gminy Danuta Skorupska
Miechów

Członek Rady Gminy Dariusz Tupiec
Naratów

Członek Rady Gminy Damian Wiśniewski
Tarpno

Członek Rady Gminy Krzysztof Witczak
Niechlów

Członek Rady Gminy Gerard Urban
Wronów