Gmina Niechlów

SKŁAD KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY NIECHLÓW W KADENCJI 2018-2023

 

KOMISJA ROZWOJU, BUDŻETU I FINANSÓW

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1

Andrzej Rybak

Przewodniczący Komisji

2

Tomasz Kłodziński

Z-ca Przewodniczącego Komisji

3

Joanna Haręzga

Członek Komisji

4

Eryk Mielcarek

Członek Komisji

5

Krzysztof Witczak

Członek Komisji

6

Stanisław Galant

Członek Komisji

7

Marian Michalski

Członek Komisji

8

Szymon Jóźwiak

Członek Komisji

9

Gerard Urban

Członek Komisji

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH I PORZADKU PUBLICZNEGO

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1

Henryka Dul

Przewodnicząca Komisji

2

Damian Wiśniewski

Z-ca Przewodniczącego Komisji

3

Dariusz Tupiec

Członek Komisji

4

Bożena Czak

Członek Komisji

5

Joanna Haręzga

Członek Komisji

6

Danuta Skorupska

Członek Komisji

 

KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1

Eryk Mielcarek

Przewodniczący Komisji

2

Marian Michalski

Z-ca Przewodniczącego Komisji

3

Stanisław Galant

Członek Komisji

4

Andrzej Rybak

Członek Komisji

5

Szymon Fila

Członek Komisji

6

Bożena Czak

Członek Komisji

7

Gerard Urban

Członek Komisji

8

Damian Wiśniewski

Członek Komisji

9

Szymon Jóźwiak

Członek Komisji

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1

Szymon Fila

Przewodniczący Komisji

2

Krzysztof Witczak

Z-ca Przewodniczącego Komisji

3

Dariusz Tupiec

Członek Komisji

4

Tomasz Kłodziński

Członek Komisji

5

Henryka Dul

Członek Komisji

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1

Bożena Czak

Przewodnicząca Komisji

2

Krzysztof Witczak

Z-ca Przewodniczącej Komisji

3

Danuta Skorupska

Członek Komisji

4

Marian Michalski

Członek Komisji

5

Joanna Haręzga

Członek Komisji