Gmina Niechlów
Zakończyły się prace związane z "Przebudową pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Świerczowie rozwijaniem aktywności społecznej mieszkańców wsi" oraz "Przebudową pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Łękanowie rozwijaniem aktywności społecznej mieszkańców wsi". Zadania zostały dofinansowane dzięki Lokalnej Grupie Działania "Ujście Baryczy" Gmin Góra - Niechlów - Wąsosz. Projekt realizowany jest w ramach podziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Firmą wykonującą zadanie był "PROK-BUD" Zakład Ogólnobudowlany Łukasz Prokocki.
 
Cel operacji : wsparcie aktywności społecznej we wsi Łękanów, poprzez przebudowę pomieszczeń świetlicy wiejskiej. Realizacja zadania umożliwi stworzenie centrum aktywności społecznej, co podniesienie atrakcyjność wsi oraz poprawi jakość życia, zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne na obszarze wsi oraz wpłynie na odbudowę więzi międzyludzkich. W wyniku realizacji operacji została wyremontowana jedna świetlica wiejska w Łękanowie.
Cel operacji: utworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców wi. Jest to miejsce gdzie mieszkańcy będą zaspokajać swoje potrzeby w zakresie integracji, alternatywnego pędzania wolnego czasu oraz tworzenia nowych inicjatyw. W wyniku realizacji operacji została wyremontowana jedna świetlica wiejska w Świerczowie.
 
 
00017

pp

img_2030

img_2014

img_2032

img_1422

lekanow1

 

Remont świetlicy w Łękanowie

 

Prace na świetlicach w Świerczowie oraz Łękanowie w toku! 9 lipiec 2020

Prace na świetlicach w Świerczowie oraz Łękanowie w toku (facebook) z dnia 15 lipca 2020

Zakończyły się prace związane z "Przebudową pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Świerczowie 9 września 2020