Gmina Niechlów

Szanowni Państwo,
 
poniżej przekazuję informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 26.03.2020 r. godz. 14.00:
 
- ilość osób objętych kwarantanną - 402
- ilość osób objętych nadzorem epidemiologicznym – 262
- ilość osób z potwierdzonym wynikiem na obecność koronawirusa – 8 ( objęte kwarantanną domową)
 
Członkowie rodzin osób zakażonych objęci kwarantanną domową.
 
Osób hospitalizowanych - 2.

 

WÓJT GMINY NIECHLÓW OGŁASZA KONKURS

NA STANOWISKO URZĘDNICZE - DS. PROMOCJI

W URZĘDZIE GMINY NIECHLÓW

Szanowni Państwo,
 
poniżej przekazuję informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 25.03.2020 r. godz. 14.00:
 
- ilość osób objętych kwarantanną - 300
- ilość osób objętych nadzorem epidemiologicznym – 240
- ilość osób z potwierdzonym wynikiem na obecność koronawirusa – 3 ( objęte kwarantanną domową)
Członkowie rodzin osób zakażonych objęci kwarantanną domową.
 
Brak osób hospitalizowanych.

Treść zarządzenia w formacie PDF.

Zarządzenie w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Niechlów

Treść zarządzenia w formacie PDF.

ZMIANA STAWEK ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

           

Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/146/20120 r.Rady Gminy Niechlów z dnia    27 lutego 2020 roku w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności,(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego 2020.1746).

Urząd Gminy Niechlów zawiadamia, że:

- od dnia 1 kwietnia 2020 r. będą obowiązywały nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

PILNA INFORMACJA !!!
 

W związku z pojawieniem się nowego ogniska koronawirusa, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Górze oraz Starosta Górowski apelują do wszystkich osób, które w dniach 14 marca 2020 od godziny 8:00 do 15 marca 2020 do godziny 8:00 oraz 16 marca 2020 od godziny 18:00 do 17 marca 2020 do godziny 8:00 korzystały z nocnej-świątecznej pomocy medycznej przy ulicy Armii Polskiej w Górze o natychmiastowy kontakt telefoniczny pod numerem 721 939 202 (całodobowo).
Apelujemy do wszystkich Państwa o jak najszersze udostępnienie tej informacji.