Gmina Niechlów
 
W ramach III edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dla terenów popegeerowskich, otrzymaliśmy dofinansowanie na następujące zadania:
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej:kwota dotacji wynosi 1 862 00mln zł, a wartość całości inwestycji to 1 900 000mln zł.
Przebudowa obiektów sportowych:kwota dotacji wynosi 1 470 00 mln zł, a wartość całości inwestycji
wynosi 1 500 000mln zł.
 
 
 u0
 
polski-lad