Gmina Niechlów

Skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Szef Zespołu
Zarządzania Kryzysowego

Beata Pona - Wójt Gminy Niechlów

Michał Frąckowiak - p.o Wójta Gminy Niechlów

Zastępca Szefa Zespołu
Zarządzania Kryzysowego

Danuta Nuckowska Ciulak - Sekretarz Gminy

Zastępca Szefa Zespołu
Zarządzania Kryzysowego

Anna Kożuszyn – Referent ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Spraw Wojskowych

Członkowie Zespołu

Agnieszka Przybylska - Skarbnik Gminy

Grzegorz Zabłocki - z-ca Kierownik Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska

Anna Mróz – z-ca Skarbnika Gminy

Alina Strawczyńska - Kierownik GOPS

Henryk Merta – Kierownik ZGKMiW

Aleksandra Dąbrowska –  Dyrektor GOK

Dariusz Matkowski – NZOZ

Jacek Gregor – KP Policji

Krzysztof Panocha - KP PSP

Bronisław Pospiech - Dyrektor ZSiP Niechlów

Dorota Szostek - p.o Dyrektor ZSiP Siciny

Hieronim Fibich – Naczelnik OSP Niechlów