Gmina Niechlów

Skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Szef Zespołu
Zarządzania Kryzysowego

Karol Czapla - Wójt Gminy Niechlów

Zastępca Szefa Zespołu
Zarządzania Kryzysowego

Danuta Nuckowska - Ciulak - Sekretarz Gminy

Zastępca Szefa Zespołu
Zarządzania Kryzysowego

Anna Kożuszyn – Referent ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Spraw Wojskowych

Członkowie Zespołu

Anna Mróz - Skarbnik Gminy

Grzegorz Zabłocki - z-ca Kierownik Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska

Alina Strawczyńska - Dyrektor GOPS

Henryk Merta – Kierownik ZGKMiW

Katarzyna Kurdek –  p. o. Dyrektora GOK

Dariusz Matkowski – NZOZ

Jacek Gregor – KP Policji

Krzysztof Panocha - KP PSP

Anna Majer - Dyrektor ZSiP Niechlów

Dorota Szostek - p.o Dyrektor ZSiP Siciny

Hieronim Fibich – Naczelnik OSP Niechlów