Gmina Niechlów

Firma DROGTRANZ Sp. z o.o. wykonuje prace w miejscowości Żabin, w ramach zadania „2022 RFIL Przebudowa drogi gminnej w m. Żabin”.

 
Długość drogi, o której mowa wynosi ok. 127 m, a szerokość jezdni utwardzonej — 4,00 m oraz 3,50 m. Prace, o których mowa zostaną wykonane w terminie do dnia 22.11.2022 r. Całość inwestycji wynosi 198 972,98 zł brutto.
 
Procedura związana z przebudową drogi trwa od kilku lat. Przygotowanie aktualizacji dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków rozpoczęła się w zeszłym roku.
 
W tym roku pozyskano wymagane mapy z Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego, na potrzeby nawiązania współpracy z archeologiem oraz muzeum. Był to warunek dla uzyskania pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie badań archeologicznych, gdyż droga ta położona jest w strefie konserwatorskiej A.
 
W pobliżu drogi znajduje się Kościół p.w. św. Michała Archanioła, który powstał na przełomie XIII/XIV wieku i wpisany jest do Rejestru Zabytków Województwa Dolnośląskiego.
 
Dofinansowanie ze środkow Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 


img_6377

img_6372

img_6379

 

drogtranz

 

img_6370