Gmina Niechlów

Informujemy o wejściu w życie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2023, poz. 1350). Jakie niesie za sobą zmiany w procesie szacowania szkód w wyniku suszy?

 Rolnicy chcący zgłosić wystąpienie suszy w 2023 roku, obligatoryjnie, jak ma to miejsce od roku 2020, składają wniosek za pomocą aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign, która dokona oceny strat na podstawie danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego. Zgłoszenie wygenerowane przez rolnika w aplikacji jest podstawą oszacowania szkód. Aplikacja automatycznie generuje protokół oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej) lub kalkulację oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej). Złożenie wniosku przez aplikację jest niezbędne do uzyskania protokołu/kalkulacji. Na tym rolnicy mogą zakończyć składanie wniosku.

Jeśli jednak rolnik chciałby, aby dodatkowego szacowania dokonała komisja - może zwrócić się z wnioskiem o szacowanie szkód przez komisję gminną, która dokona oceny strat podczas wizji w terenie. Wówczas powinien złożyć wniosek (załącznik nr 1) w Urzędzie Gminy Niechlów, ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów w terminie umożliwiającym ich oszacowanie. Komisja oszacuje szkody w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego ich powstania.

WAŻNE! Komisja musi oszacować szkody przed zbiorem. Po dokonaniu zbioru plonu głównego danej uprawy lub jej likwidacji komisja nie będzie miała możliwości oszacowania szkód.

 Zaznaczyć należy, że jeżeli komisja nie oszacuje szkód, a rolnik złoży wniosek
w aplikacji –
otrzyma protokół. Natomiast samo oszacowanie szkód przez komisję (bez zgłoszenia rolnika w aplikacji) nie pozwoli na otrzymanie wsparcia.

 Link do aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Instrukcja do aplikacji suszowej

Link do danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego dla gminy Niechlów: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,0204032

wniosek o szacowanie szkód

Informacja dla producentów rolnych składających do Urzędu Miasta/Gminy wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Klauzula RODO

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych

Oświadczenie dla rolników nieposiadających dokumentacji

Oświadczenie dla rolników posiadających pełną dokumentację

oświadczenia o złożeniu wniosku w aplikacji