Gmina Niechlów

o

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

Stopień: 3

Ważność: od godz. 10:38 dnia 08.02.2024 do godz. 09:00 dnia 12.02.2024

Obszar: Barycz bez Orli i Polskiego Rowu, Orla (dolnośląskie, wielkopolskie)

Przebieg: W związku z trwającym spływem wód opadowych oraz prognozowanymi opadami deszczu, w zlewni Baryczy utrzyma się tendencja rosnąca stanów wody przy przekroczonych stanach alarmowych w Kanclerzowicach na Sąsiecznicy i w Korzeńsku na Orli.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%

Uwagi: Zmiana dotyczy wydłużenia okresu obowiązywania.