Gmina Niechlów

Przypominamy, że na terenie województwa dolnośląskiego, zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej, od 1 lipca 2024 roku będzie obowiązywał zakaz użytkowania instalacji pozaklasowych, które nie spełniają wymagań normy PN-EN 303-5:2012 (zakaz użytkowania „kopciuchów”, czyli instalacji na paliwo stałe, które nie spełniają minimum 3 klasy).

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA

Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego podjętym przez sejmik województwa dolnośląskiego. Celem podjętej uchwały jest poprawa jakości powietrza poprzez wprowadzenie zakazów i ograniczeń w zakresie stosowanego do ogrzewania paliwa oraz użytkowanych instalacji do ogrzewania. Przepisy obowiązują przez cały rok, bez względu na sezon. Dotyczą one każdego, kto eksploatuje instalację – nie trzeba być jej właścicielem, a jedynie użytkownikiem, aby być zobowiązany do przestrzegania powyższych przepisów, przepisy dotyczą także prowadzących działalność gospodarczą i posiadających kotły o mocy do 1 MW. Uchwały dotyczą wszystkich instalacji przeznaczonych do spalania paliw stałych np.: kotłów, piecokuchni, pieców kaflowych, kominków itp. Uchwała nie wprowadza ograniczeń i nowych obowiązków dla mieszkańców korzystających z sieci ciepłowniczych, ogrzewania elektrycznego, gazowego, olejowego i pomp ciepła.

Co niesie za sobą Uchwała antysmogowa?

Od 1 lipca 2018 r. – zakaz stosowania:

  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm.,
  • mułów węglowych i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym
    niż 3 mm, oraz mieszanek  produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • biomasy o stałej wilgotności powyżej 20%.

Nowe wymogi dla kotłów

Od dnia 1 lipca 2018 r.  w instalacjach, w których następuje spalanie paliw, zakazuje się stosowania:

  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,
  • biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Od 1 lipca 2024 r. – zakaz użytkowania instalacji pozaklasowych, nie spełniających wymagań w zakresie minimalnych standardów emisyjnych pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012 – czyli tzw. „kopciuchów”.

Od 1 lipca 2028 r. – zakaz użytkowania instalacji nie spełniających wymagań emisyjności pyłu minimum dla klasy 5 – koniec możliwości użytkowania klasy 3 i 4.

Kotły 5 generacji nie są objęte ograniczeniami – można je stosować przez cały czas.

 

Co grozi za niedostosowanie się do Uchwały Antysmogowej?

Zgodnie z art. 334 Prawa ochrony środowiska: „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 69, podlega karze grzywny”. Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5000 zł.

 

Więcej informacji: https://czystezasady.pl/

Uchwała antysmogowa: link

 

uchwala-antysmogowa-infografika-1024x767


 

plakat-nie-spalaj-1

 

plakat-1

 

 

plakat-2