Gmina Niechlów
Wójt Gminy Niechlów Karol Czapla przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Niechlów Anny Mróz podpisał umowę na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji w Gminie Niechlów" .
 
Wykonawcą zadania jest Pan Bogdan Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą firmy Bogdan Ratajczak „BRINSTAL” Montaż instalacji C.O., W.K., GAZ. z Jędrzychowic, 67-407 Szlichtyngowa.
 
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, a kwota umowna wynosi 498 150,00 złotych.
 
Zadanie wykonywane będzie wzdłuż Drogi Wojewódzkiej nr 324 od strony Stacji "Omega" w Niechlowie w kierunku Żuchlowa.
 
Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni,
- przekopy próbne oraz podwieszenie instalacji,
- wykonanie rur ochronnych,
- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych,
- wykonanie izolacji studzienek,
- zasypanie i zagęszczenie wykopu,
- odtworzenie nawierzchni po robotach,
- przeprowadzenie pomiarów i wymaganych badań technicznych

448685224_809786867796136_300597590070952463_n