Gmina Niechlów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina o corocznej przerwie w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. poz. 1713), w których gospodarstwie domowym pozyskiwane są dochody z gospodarstwa rolnego, w terminie od 1 sierpnia do 23 września każdego roku.

Szczegóły programu dostępne są w załączonych materiałach.

BROSZURA INFORMACYJNA

354340_thumb