Gmina Niechlów

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił nabór wniosków w ramach „przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2020.”
W celu pozyskania środków finansowych, Gmina Niechlów weźmie udział w niniejszym konkursie. Wysokość dofinansowania dotyczy kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia  związanych z usunięciem oraz utylizacją azbestu. Pozostałe koszty związane
z transportem zostaną sfinansowane z budżetu gminy Niechlów.

Program finansować będzie wyłącznie koszty związane z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych zrealizowanych w 2020 roku. Nie będzie obejmował zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego!

Warunkiem uzyskania dofinansowania przez mieszkańców gminy jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku za pośrednictwem wszelkich możliwych źródeł komunikacji w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Przekazanie dokumentów

  • poczta e-mail tutejszego urzędu,
  • skrzynka ePuap,
  • w formie tradycyjnej za pośrednictwem firmy pośredniczącej w dostarczaniu korespondencji,
  • bądź dostarczając niezbędne dokumenty do tutejszego Urzędu wrzucając do urny znajdującej się w holu Urzędu.

 

 

Wniosek będzie stanowił zobowiązanie zapewniające, że osoba ubiegająca
się o dofinansowanie nie wycofa się z realizacji przedmiotowego zadania.

 

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Niechlów przy ulicy Głogowskiej 31, 56-215 Niechlów, w pokoju  11, telefon 65 544 32 56, w poniedziałki w godz. 8:00-16:00, od wtorku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

 

Ważna informacja!

Użytkownik lub zarządca nieruchomości, który planuje demontaż wyrobów zawierających azbest, ma obowiązek dokonania, co najmniej na 30 dni przed zaplanowanym terminem rozpoczęcia robót zgłoszenia tego faktu do:

Wydziału Budownictwa, Architektury i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra.

 

azbest-565930

 

Załącznik

    regulamin.pdf  
zal_-1-wniosek.pdf zal_-1-wniosek.pdf   1,25 MB  
zalacznik-nr-1-do-regulaminu-wniosek.docx zalacznik-nr-1-do-regulaminu-wniosek.docx   28,66 kB  
zalacznik-nr-2-do-regulaminu.docx zalacznik-nr-2-do-regulaminu.docx   18,12 kB  
zalacznik-nr-2.pdf zalacznik-nr-2.pdf   298,78 kB  
zalacznik-nr-3-do-regulaminu.docx zalacznik-nr-3-do-regulaminu.docx   15,90 kB  
zalacznik-nr-3.pdf zalacznik-nr-3.pdf   290,23 kB  
zarzadzenie-59.pdf zarzadzenie-59.pdf